20/09/2020

Првенство во атлетски повеќебој во Охрид

На 20 септември 2020 година во Охрид се одржа државното првенство во атлетски повеќебој на „Мобилност Македонија“, а „Мобилност Битола“ учествуваше со два натпреварувачи – Лидија Велјановска и Горан Димчевски. Нашата екипа оствари одлични резултати и уште еднаш ги потврди свооите квалитети. Се надеваме дека ќе продолжат со своите актвности и догодина ќе постигнат уште поголем успех од досегашниот.