16/03/2023

Επιτροπή Επιλογής και Ορισμού “Κινητικότητας Μακεδονίας”

Στις 16 Μαρτίου 2023 έτος. πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Επιτροπής Εκλογών και Διορισμών “Κινητικότητας Μακεδονίας”, που έγινε αντιληπτό αμέσως πριν Η Συντακτική Συνέλευση “Κινητικότητας Μακεδονίας”. Λήφθηκαν πληροφορίες από το εύρος των εργασιών ότι δύο μέρες πριν από τη συνέλευση υπάρχουν 30 επαληθευμένοι εκπρόσωποι με δικαίωμα ψήφου, από τα 35 πιθανά. Η συνέλευση θα λειτουργήσει σύμφωνα με τον εγκεκριμένο εσωτερικό κανονισμό για εργασία, σύμφωνα με το Καταστατικό. Ελήφθησαν για εκλογή 18 ψήφοι ή 50%+1% των παρόντων, αλλά όχι λιγότερο από το 51% του συνολικού αριθμού. Στη συνεδρίαση ελήφθησαν και άλλες αποφάσεις σύμφωνα με το εύρος των εργασιών και τις προτάσεις της Συνέλευσης, η οποία λαμβάνει οριστικές αποφάσεις και αποφάσεις για το μέλλον.