03/04/2022

Συνέλευση Κινητικότητας Μπίτολα

Στις 3 Απριλίου 2022 πραγματοποιήθηκε η τακτική Συνέλευση της «Mobility Bitola» στις εγκαταστάσεις του εστιατορίου «Korzo» στη Μπίτολα. Η εκδήλωση, η οποία λόγω δυσμενών συνθηκών αναβλήθηκε δύο φορές τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα για τον Covid 19 και παρουσία 20 μελών της Συνέλευσης. Η έκθεση και ο οικονομικός απολογισμός για το 2021 εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν και στη συνέχεια αναπτύχθηκε μια πλούσια συζήτηση σχετικά με το πρόγραμμα σχετικά με ορισμένες πτυχές και τρόπους δράσης, καθώς και για την ανάγκη για μεγαλύτερη δραστηριότητα από περισσότερα μέλη. Δόθηκε προσοχή στη μεγαλύτερη επιθετικότητα στη διαδικασία, στον αγώνα για την πραγματοποίηση δικαιωμάτων από τη Σύμβαση, καθώς και σε άλλες νομικές ρυθμίσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην προσβασιμότητα, η οποία συζητήθηκε περισσότερο στο τρέχον διεθνές έργο «Alter Trip», όπου ορισμένη θέση έχει και η τοπική αυτοδιοίκηση. Συνολικά, μια επιτυχημένη συνεδρία με οδηγίες για μελλοντικές δραστηριότητες, ειδικά από μεγαλύτερο αριθμό ακτιβιστών.